Интерференция дегеніміз не. Интерференция туралы қазақша

Билингвтің қолданылатын тілдерінде өзара әсер етушілік бо-лады. Бұл әсер етушілік сөйлеуге де, тілге де қатысты және ол тілдің кез келген жүйесінде: фонетикада, грамматикада, лекси-када көрініс береді. Билингвтің бір тілінен екінші тіліне әсер етушіліктің барлығы, сондай-ақ оның нәтижелері интерференция деп аталады. Әдетте интерференция дегеннен тек өздігінен табиғи түрде жүзеге асатын, бақыланбайтын процестер ұғынылады, сана-лы түрдегі араластырулар оған жатпайды.Интерференция бағыттары әр алуан болуы мүмкін. Көбіне жиірек кездесетін интерференция ана тілдің екінші тілге әсері бо-лып табылады. Алайда, егер екінші тіл негізгі болса, онда ол ана тіліне әсер етуі мүмкін. Мұны өзге тілдік ортада бірнеше жылдар өмір сүрген қазақстандық оралмандардың қазақ тілінде сөйлеуінен көруге болады.Интерференция – бұл жеке адамға тән құбылыс, алайда жап-пай қостілділік жағдайында бір типтегі интерференциялық про-цестер көптеген адамдардың сөйлеуінде ұшырасуы мүмкін, одан тіл жүйесіне еніп, одан біртілділердің де сөйлеу дағдысына әсер ете бастайды, сөйтіп тілдік өзгеріске алып келеді. Интерференция қалай тілге сіңіп, қабылданды, содан бастап ол лингвистерден басқалардың бәріне бөтен тіл элементі ретінде са-налмайды.Барлық тарихи лингвистикаға қатысты субстраттық және суперстраттық құбылыстардың пайда болуы алдымен интер-ференцияға байланысты.