Тілдік тұлға туралы реферат

Тілдік тұлға – тұлғаның лингвистикалық, әлеуметтік, интелектуалдық, этикалық, эмоциялық және т.б. бірліктерінің тіл-де, сөйлеуде, дискурста, мәтінде жүзеге асырылуы. Тілдік тұлға ұғымына тілдік сана-сезім, сөйлеу мәдениеті, тіл және ойлау, тіл және сөйлеу, тіл және мәдениет арасындағы байланыстарды, тілдің өмір сүру формаларын және т.б. жатады. Тілдік тұлға құрылымы (Ю.С.Караулов бойынша) үш деңгейден тұрады: а) вербалді-семантикалық, яғни тілді білу деңгейі; ә) әлемнің тілдік бейнесіндегі ұғым, идея концептісін қоса алғандағы когнитивті деңгейі; б) мақсат, уәж, қызығушылық, интенциямен анықталатын прагматикалық деңгейі. Қазіргі кезде ғалымдардың (А.Байтұрсынұлы), тарих тұлға-лардың (Абай Құнанбаев), әртүрлі әлеуметтік деңгейлердегі ауыл және қала тұрғындарының т.б.с тілдік тұлғалары сипатталып, жинақталуда.