Бала құқықтары туралы конвенция

Осы Конвенцияның мақсаттары үшін, бала 18 жасқа дейінгі кез келген адам, егер ол бала үшін қолданылатын заңға сәйкес, ол ертерек жасалмаса.
2-бап
1. Қатысушы мемлекеттер ұлттық, нәсіліне қарамастан, терісінің түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де пікір, қандай да бір кемсітусіз өз құзыреті шегінде әрбір баланың осы Конвенцияда баяндалған құқықтарды құрметтеуге және қамтамасыз етуге этникалық немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік жағдайына, денсаулығы мен туғанына, ата-анасына немесе заңды қамқоршыларына немесе кез-келген басқа жағдайларға байланысты.
2. Қатысушы мемлекеттер баланың мәртебесін негізінде кемсітушілікке немесе жазалаудың барлық нысандарынан қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, іс-шаралар, пікір, немесе баланың ата-анасының нанымдарын, заңды қамқоршыларының немесе отбасының мүшелерін білдірді.
3-бап
1. Балаларға қатысты барлық іс-әрекеттерде, олар әлеуметтік қамсыздандырумен айналысатын мемлекеттік немесе жеке мекемелер, соттар, әкімшілік немесе заң шығарушы органдар тарапынан жасалса, баланың мүдделеріне басымдық беріледі.
2. Қатысушы мемлекеттер баланың мұндай қорғауды қамтамасыз етуге міндеттенеді және оның әл-ауқаты үшін қажетті қамқорлық, назарға оның ата-анасының, заңды қамқоршыларының немесе заңға сәйкес оған жауапты басқа да адамдардың құқықтары мен міндеттерін ескере отырып, және осы мақсатта, барлық тиісті заң шығару және әкімшілік қабылдайды шаралар.
3. Қатысушы мемлекеттер өз қызметкерлерінің саны мен жарамдылығы, атап айтқанда қауіпсіздік пен денсаулық сақтау саласындағы, күтім немесе қорғау үшін жауапты мекемелер, қызметтер мен жеңілдіктер, құзыретті органдары белгілеген стандарттарға сәйкес болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ міндетті құзыретті қадағалау.
4-бап
Қатысушы мемлекеттер осы Конвенцияда танылған құқықтарды жүзеге асыру үшін барлық қажетті заңнамалық, әкімшілік және басқа да шараларды қабылдайды. Қатысушы мемлекеттер экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарға қатысты олардың қолда бар ресурстарының барынша көп мөлшерін және қажет болған жағдайда халықаралық ынтымақтастық шеңберінде шаралар қабылдайды.
5-бап
осы Конвенцияда танылған жүзеге асыруға балаға жергілікті салт, заңды қамқоршыларының немесе балаға заңды жауапты басқа да адамдардың, тиісті бағытта және бағыты көзделген Қатысушы мемлекеттер ата-анасының міндеттері, құқықтары мен міндеттерін құрметтейді немесе тиісті жағдайларда, кеңейтілген отбасы немесе қауымдастық тиіс құқықтары мен баланың дамып келе жатқан қабілеттеріне сәйкес жасаңыз.
6-бап
1. Қатысушы мемлекеттер әрбір баланың өмір сүрудің ажырамас құқығы бар екенін мойындайды.
2. Қатысушы мемлекеттер баланың тірі қалуы мен дамуы мүмкіндігінше мүмкіндігінше қамтамасыз етеді.
7-бап
1. Бала туғаннан кейін дереу тіркеледі және туған сәттен бастап ата-анасының атын білуге ​​және оны күтіп-бағуға құқығын білуге ​​және азаматтықты алуға құқығы бар.
2. Қатысушы мемлекеттер өздерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес осы құқықтарды жүзеге асыруды және осы саладағы тиісті халықаралық құжаттарға сәйкес, атап айтқанда баланың азаматтығы болмаған жағдайда өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етеді.
8-бап
1. Қатысушы мемлекеттер заңға сәйкес араласуға жол бермей, баланың өз жеке басын, оның ішінде азаматтықты, атын және отбасылық қатынастарын сақтау құқығын құрметтеуге міндеттенеді.
2. Егер бала өзінің жеке басының элементтерінің бір бөлігін немесе барлық түрінен заңсыз айырылған болса, оған қатысушы мемлекеттер оның жеке басын тез қалпына келтіру үшін қажетті көмек пен қорғауды қамтамасыз етеді.
9-бап
1. Қатысушы-мемлекеттер, егер құзыретті органдар сот шешіміне сәйкес, қолданыстағы заңдар мен рәсімдерге сәйкес баланың мүддесі үшін мұндай бөлуді қажет деп таппаса, баланың өз ата-аналарынан өз еріктерімен бөліспеуін қамтамасыз етеді. Мұндай анықтама белгілі бір жағдайда қажет болуы мүмкін, мысалы, ата-аналар балаға қатыгездікпен қарауы немесе қамқорлық жасаған кезде немесе ата-аналар бөлек тұратын және баланың тұрғылықты жері туралы шешім қабылдаған кезде.
2. Осы баптың 1-тармағына сәйкес кез келген рәсімде барлық мүдделі тұлғаларға сот талқылауына қатысуға және олардың көзқарасын көрсетуге мүмкіндік беріледі.
3. Қатысушы мемлекеттер, бұл баланың ең жақсы мүдделеріне қайшы келетін жағдайларды қоспағанда, жүйелі түрде жеке қарым-қатынастарды және екі ата-аналарымен тікелей байланыстарды қолдау үшін бір немесе екі ата-анасының айырылысқан баланың құқығын құрметтейді.
4. Мұндай бөлiну, мысалы, қатысушы мемлекет қабылдаған шешiмнен туындаған жағдайда, тұтқындаған кезде.

4. Осындай (мемлекеттік-перспективада адамның ал кез келген себеппен жатқан өлім қоса алғанда) қамауға, бас бостандығынан айыру, жер аудару немесе қайтыс ретінде қатысушы мемлекет қабылдаған қандай да бір іс-әрекет мұндай бөлу нәтижелері егер қажет болса, predosta егер қатысушы мемлекет, жоқ мүшесі / отбасы мүшесіне қай жерде жүргеніне қатысты қажетті ақпаратты, отбасының басқа мүшелерiне баланы қамтамасыз тиіс деп бір немесе екі ата-анасы немесе баланың, Бұл ақпарат баланың әл-ауқатын бұзбайды. Қатысушы мемлекеттер мұндай сұрауды беру мүдделі тұлғаға / тұлғаларға жағымсыз салдарларға әкеп соқпауын қамтамасыз етеді.
10-бап
1. 9-баптың 1-тармағына сәйкес қатысушы мемлекеттердің міндеттемелеріне сәйкес, отбасын біріктіру мақсатымен бастап қатысушы мемлекетке немесе кету енгізу үшін баланың немесе оның ата-анасы өтініштер оң мүше мемлекеттер, адамгершілік және жедел тәртіппен қаралуға тиіс. Қатысушы мемлекеттер осындай өтінішті беру өтініш берушілер мен олардың отбасы мүшелеріне жағымсыз салдарларға алып келмейтіндігін қамтамасыз етеді.
2. Ата-анасы әртүрлі мемлекеттерде өмір сүріп, тұрақты негізде қолдау жеке қарым-қатынастар және екі ата-аналарымен тікелей байланыстар ерекше жағдайларда сақтау құқылы бала. Осы мақсатта, және 9-баптың 2-тармағына сәйкес қатысушы мемлекеттердің міндеттемелеріне сәйкес қатысушы мемлекеттер, соның ішінде өзінің кез келген елге оралуға баланың құқығын және оның ата-анасын құрметтеуге тиіс, және өз еліне қайта оралу үшін. заңда белгіленген және ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті (қоғамдық тәртіпке), халықтың денсаулығы мен имандылығын немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін қажет және осы Конвенцияның басқа да құқықтары танылған сәйкес келетін кез келген елге оралуға құқығы тек осындай шектеулерге жатады.
11-бап
1. Қатысушы мемлекеттер шетелден балаларды заңсыз беру және қайтармау жөніндегі шаралар қабылдайды.
2. Осы мақсатта қатысушы мемлекеттер екi жақты немесе көп жақты келiсiмдердiң жасалғанын немесе қолданылып жүрген келiсiмдерге қосылуға жәрдемдеседi.
12-бап
1. Қатысушы мемлекеттер баланың қатысты барлық мәселелер бойынша бұл пікірін еркін білдіру құқығын өз пікірін қалыптастыруға қабілетті балаға қамтамасыз етеді, баланың көзқарастары баланың жасына және өтеу мерзімі сәйкес ескерілді жатыр.
2. Осы мақсат үшін, бала, атап айтқанда, ұлттық заңнаманың процессуалдық нормаларымен түрде, не тікелей, немесе оған өкіл немесе тиісті орган арқылы, баланы қозғайтын кез келген сот және әкiмшiлiк өз сөзiн тыңдатуға мүмкіндік берілуге ​​тиіс.
13-бап
1. Бала өз пікірін еркін білдіруге құқылы; бұл құқыққа шекараларға қарамастан, ауызша, жазбаша немесе басылым нысанында, көркемөнер шығармасы нысанында не болмаса баланың өз таңдауы бойынша басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әр түрлі ақпарат пен идеяларды алу және тарату, іздеуге бостандығын қамтиды.
2. Осы құқықты жүзеге асыру кейбір шектеулерге жататын болуы мүмкін, алайда заңда белгіленген және қажетті болып табылады, бұл тек қана осындай шектеулер болуы тиіс:
а. басқа адамдардың құқықтары мен беделін құрметтеу; немесе
б. мемлекеттік қауіпсіздікті немесе қоғамдық тәртіпті (қоғамдық тәртіпті), қоғамдық денсаулықты немесе моральды қорғауды қамтамасыз ету.
14-бап
1. Қатысушы мемлекеттер баланың ойлау, ар-ождан және дін бостандығына деген құқығын құрметтейді.
2. Қатысушы мемлекеттер қолданылатын заңды қамқоршылардың баланың дамып келе жатқан қабілеттеріне сәйкес түрде өз құқығын жүзеге балаларды басшылық үшін қашан, ата-аналар құқықтары мен міндеттерін құрметтейді және тиіс.
заңда белгіленген және ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, имандылыққа және денсаулық сақтау немесе басқа адамдардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын қорғау қорғау үшін қажетті болып табылады адамның дінін немесе нанымын уағыздау 3. бостандығы ғана осындай шектеулерге болуы мүмкін.
15-бап
1. Қатысушы мемлекеттер баланың қауымдастық бостандығы мен бейбіт жиналыстар бостандығы құқығын таниды.
бұл құқықтарды 2. құқық және мемлекеттік қауіпсіздік немесе қоғамдық қауіпсіздік мүддесі демократиялық қоғамдағы қажет, қоғамдық тәртіпті (қоғамдық тәртібіне), денсаулығы мен имандылығын қорғау сәйкес жүктелген аталғандардан басқа кез келген шектеулерге нысанасы бола алмайды немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау.
16-бап
1. Бірде бір бала оның жеке өміріне, отбасылық, үй немесе хат ерікті немесе заңсыз араласу үшін, не оның ар-намысы мен абыройына заңсыз араласушылықты тартылуға тиіс.
2. Бала осындай араласудан немесе шабуылдан заңдарды қорғауға құқылы.
17-бап
Қатысушы мемлекеттер2. Мұндай қорғау шаралары, егер қажет болса, балаға және оған қамқорлық жасайтын адамдарға, сондай-ақ алдын алу және анықтаудың, есеп берудің, бағыттаудың, тергеудің, емдеудің басқа түрлері үшін қажетті әлеуметтік қолдау бағдарламаларын әзірлеудің тиімді рәсімдерін қамтиды сондай-ақ, егер қажет болса, сот талқылауы бастамашылыққа тартылуы мүмкін.
20-бап
1. Отбасы ортасынан уақытша немесе тұрақты түрде айырылған немесе өз мүдделеріне орай осы ортада қалмайтын бала мемлекеттің арнайы қорғауына және көмегін алуға құқылы.
2. Қатысушы мемлекеттер өздерінің ұлттық заңдарына сәйкес осындай балаға күтім жасауды ауыстырады.
3. Мұндай алып тастау, атап айтқанда, ислам құқығы бойынша «кафала» беру, баланы асырап алу немесе қажет болған жағдайда тиісті балабақша мекемелеріне орналастыруды қамтуы мүмкін. Ауыстыру нұсқаларын қарастыру кезінде баланы тәрбиелеудегі сабақтастықты және оның этникалық шығу тегіне, діни және мәдени ерекшелігіне және ана тіліне назар аудару керек.
21-бап
Бала асырап алу жүйесін мойындайтын және / немесе рұқсат беруші қатысушы мемлекеттер баланың ең жақсы мүдделерінің басымдықты мәселе ретінде ескерілуін қамтамасыз етеді және олар:
а. мүдделі, баланың асырап қажет болған жағдайда асырап алу, баланың мәртебесі қатысты ата-аналар, туыстары және заңды қамқоршылардың ескере рұқсат етілген және осы екенін, тек қолданылатын заңнамаға және рәсімдерге сәйкес және барлық тиісті және сенімді ақпарат негізінде, анықтау құзыретті органдары берген қамтамасыз ету адамдар қажет болуы мүмкін осындай кеңестер негізінде асырап алу туралы өздерінің саналы келісімін берді;
б. мемлекетаралық асырап алу бала білім орналастырылуы мүмкін емес, егер бала қамқорлығынсыз баламалы тәсілі ретінде қарастырылады, немесе оның білім немесе асырап қамтамасыз ете алар еді отбасында орналастырылуы мүмкін екенін мойындайды, және шыққан елде тиісті көмек көрсету, егер бала мүмкін емес;
с. басқа елде баланы асырап алған жағдайда ел ішіндегі бала асырап алу үшін қолданылатын осындай кепілдіктер мен стандарттар қолданылуын қамтамасыз ету;
d. басқа елде қабылдаған жағдайда баланы орналастыру оған байланысты адамдарға негізсіз қаржылық пайда әкелмеуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды;
e. Ықпал, тиісті, басқа елде балаға, бұл аясында, екіжақты немесе көпжақты келісімдерді немесе келісімдер мен күш жасасу жолымен осы баптың мақсаттары құзыретті өкіметтер немесе органдардың жүзеге асырылады, онда.
22-бап
1. Қатысушы мемлекеттер босқын мәртебесін болғысы келген немесе қолданылып жүрген халықаралық немесе ішкі құқық және рәсімдерге сәйкес босқын болып саналатын баланың, алып жүрмейтiн немесе оның ата-анасы немесе кез келген басқа тұлғаға сүйемелдеуімен ма, тиісті қорғауды алуға тиіс екенін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдайды және гуманитарлық көмек, осы Конвенцияда көзделген қолданылатын құқықтарды, сондай-ақ басқа да халықаралық мемлекеттік.
Осы мақсатта қатысушы мемлекеттер баланың және көмек қорғау, және іздеу үшін, олар тиісті қарастыру жағдайда, Біріккен Ұлттар Ұйымының және Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтымақтастық басқа да құзыретті үкіметаралық ұйымдар немесе үкіметтік емес ұйымдардың кез келген күш ынтымақтастықты қамтамасыз етедi 2. ата-анасы немесе отбасы мүшелерінің басқа отбасы мүшелері оның отбасымен қайта қосылуына қажетті ақпаратты алу үшін. Ата-аналар немесе басқа отбасы мүшелерін табу мүмкін болмаған жағдайда, осы балаға осы Конвенцияда көзделгендей кез-келген себеппен өз отбасылық орта жағдайында уақытша немесе уақытша айырылған кез келген басқа бала сияқты қорғаныс беріледі.
23-бап
1. Қатысушы мемлекеттер ақыл-есі кем немесе мүгедектігі бар баланың өзінің қадір-қасиетін қамтамасыз ететін, оның өзіне деген сенімін арттыратын және қоғамға белсенді араласуына жағдай жасайтын жағдайлардағы толық және лайықты өмір сүруге тиіс екенін мойындайды.
2. Қатысушы мемлекеттер өтініш жасалған және ол баланың жағдайы мен ата-анасының мән-жайлар немесе басқа адамдарға сәйкес келеді, ол үшін көмек, құқығы баланың және оның немесе оның қамқорлық үшін жауапты адамдарды, қолда бар ресурстарды ескере отырып, арнайы көмекке мүгедек баланың құқығын мойындайды және кеңейтімді ынталандыру және қамтамасыз етеді , балаға қамқорлық көрсету.
3. Толық емес баланың ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, осы тармақтың 2-тармағына сәйкес көмек.