Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесі туралы реферат

Теңдеулер екінші дәрежесі
Екінші ретті теңдеулер
Анықтау: Квадраты уравнением деп аталады теңдеуі түрі: ax2 + bx + c = 0,
мұндағы a, b, c — нақты сандар, а ≠ 0.

Тамыры шаршы теңдеу болады мынадай формула бойынша:
Өрнек D = b2 — 4ac деп аталады дискриминантом шаршы теңдеулер.
• Егер D > 0 болса, онда теңдеу екі нақты әр түрлі тамыры.
• Егер D = 0 болса, онда теңдеу екі бірдей жарамды түбірі х1 = х2
• Егер D < 0 болса, онда теңдеу жоқ, нақты тамыры.

МЫСАЛДАР:
1. Теңдеуді шешу: х2 — 5х + 6 = 0 а = 1 b = — 5, c = 6 D = (-5)2 — 4 _ 1_ 6 = 1, D > 0 — теңдеуі екі түрлі нақты тамыры. х1 = х2 =
2. Теңдеуді шешу: х2 — 4х + 4 = 0 a = 1 b = — 4, c = 4, D = (- 4)2 — 4 _ 1_ 4 = 0, D = 0 — теңдеуі екі тең нақты тамыры. х1 = х2
3. Шешу теңдеуі: х2 + х + 1 = 0 a = 1 b = 1, c = 1 D = 12 — 4 _ 1_ 1 = — 3, D < 0 — теңдеуі жоқ, нақты тамыры.

Ескерту:
Егер b — четное число, яғни b = 2k болса, онда D1 = k2 — ac, x1,2 =
МЫСАЛ: Шешу теңдеу х2 — 24x + 63 = 0 a = 1 k = -12, c = 63 D1 = (-12)2 — 1_ 63 = 81 D1 > 0 — теңдеуі екі түрлі нақты тамыры. х1 = 3 х2 = 21