Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

Қараудың жай-күйі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін Министрлігінде 2017 жылы

Қараудың жай-күйі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін Министрлігінде 2016 жылы

Шолу жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін түскен ақпарат Министрлігі Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация мамыр-2016 жылғы шілде

Туралы «Қазақстан Республикасының заңы өтініштерді қарау тәртібі»жеке және заңды тұлғалардың

Осы Заң қоғамдық қатынастарды реттейді, мен қарауға байланысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін іске асыру және қорғау мақсатында олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін.

1-бап. Пайдаланылатын негізгі ұғымдар осы Заңда

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) арыз — адамның іске асыруға жәрдемдесу туралы, оның құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын немесе хабарлама туралы заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, жұмысындағы кемшіліктер субъектілерінің, өтініштерді қарайтын, лауазымды адамдардың, не олардың қызметіне сын;

1-1) бейнеконференциялық байланыс – байланыс қызметі пайдалана отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды интерактивті қарым-қатынас бірнеше шалғайдағы абоненттердің нақты уақыт режимінде алмасу мүмкіндігі бар аудио– және видеоинформацией;

1-2) жолдау – өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу в видеоформате жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

2) иесі бүркемеленген өтініш — ол бойынша авторлығын белгілеу мүмкін емес, жоқ, қолы, соның ішінде электрондық цифрлы қолы қойылмаған, өтініш берушінің пошталық мекенжайы;

3) қайта жасалған өтініш — келіп түскен бір және сол тұлғадан бір және сол мәселе бойынша екі реттен кем емес, мұнда:

шағым бойынша қабылданған шешімге өтініші;

туралы хабарланады және уақтылы қарау егер бұрын жіберілген өтініштің оның түскен уақытынан белгіленген қарау мерзімі өтіп кетсе, бірақ өтініш беруші жауап алмаған жағдайда;

басқа да кемшіліктер көрсетіледі, кезінде жіберілген алдыңғы өтінішін қарау және шешу;

3-1) онлайн-қабылдау – субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

4) өтініш — өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша не электрондық құжат нысанында, бейнеконференцбайланыс, видеообращения ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу;

5) субъектілері, өтінішті қарайтын, (бұдан әрі — субъектілер) — мемлекеттік органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу құқығы бар мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері өздерінің құзыретіне сәйкес, сондай-ақ ірі кәсіпкерлік субъектілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді);

6) өтінішті есепке алу — өтінішті тіркеу, мәліметтерді қабылдау және қарау жөніндегі және оларды көрсету туралы», » мемлекеттік құқықтық статистикалық есептілік;

7) өтінішті қабылдау — субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

8) өтінішті қарау — субъектінің, лауазымды тұлға өз құзыреті шегінде тіркелген өтініш бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес;

9) өтінішті тіркеу — ақпараттық есепке алу құжатында өтініштің мазмұны бойынша қысқаша деректерді беру және тіркеу нөмірін және келіп түскен әрбір өтінішке;

10) өтінім — өтініш тұлғалар туралы қызықтыратын мәселелері бойынша ақпарат беру жеке немесе қоғамдық сипаттағы;

11) ұсыныс — ұсыныс адамның заңдарды жетілдіру мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік органдардың қызметін, қоғамдық қатынастарды дамыту, жақсарту, әлеуметтік-экономикалық және өзге де қызметі салаларын мемлекет және қоғам;

12) үн қосу — өрнек тұлға өзінің көзқарасын мемлекет жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатқа, сондай-ақ қоғамдық сипаттағы оқиғалар мен құбылыстарға;

13) шағым — адамның қалпына келтіру немесе қорғау, бұзылған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін және оның немесе басқа да тұлғалардың, жою туралы заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігіне, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін өзі басқару органдарының, заңды тұлғалардың мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу өтініштері бойынша ірі кәсіпкерлік субъектілерінің, жеке және заңды тұлғалардың шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ олардың заңсыз шешімдерінің күшін жою.

Ескерту. 1-бап алып тасталды-ҚР үкіметінің 10.02.2011 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
2-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасы қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

1. Қазақстан Республикасының заңнамасы өтініштерін қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы.

2. Егер халықаралық шартта, Қазақстан Республикасы бекіткен өзге де ережелер белгіленсе белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

МАЗМҰНЫ

Осы Заң қоғамдық қатынастарды реттейді, мен қарауға байланысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін іске асыру және қорғау мақсатында олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін.

1-бап. Пайдаланылатын негізгі ұғымдар осы Заңда

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) арыз — адамның іске асыруға жәрдемдесу туралы, оның құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын немесе хабарлама туралы заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, жұмысындағы кемшіліктер субъектілерінің, өтініштерді қарайтын, лауазымды адамдардың, не олардың қызметіне сын;

1-1) бейнеконференциялық байланыс – байланыс қызметі пайдалана отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды интерактивті қарым-қатынас бірнеше шалғайдағы абоненттердің нақты уақыт режимінде алмасу мүмкіндігі бар аудио– және видеоинформацией;

1-2) жолдау – өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу в видеоформате жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

2) иесі бүркемеленген өтініш — ол бойынша авторлығын белгілеу мүмкін емес, жоқ, қолы, соның ішінде электрондық цифрлы қолы қойылмаған, өтініш берушінің пошталық мекенжайы;

3) қайта жасалған өтініш — келіп түскен бір және сол тұлғадан бір және сол мәселе бойынша екі реттен кем емес, мұнда:

шағым бойынша қабылданған шешімге өтініші;

туралы хабарланады және уақтылы қарау егер бұрын жіберілген өтініштің оның түскен уақытынан белгіленген қарау мерзімі өтіп кетсе, бірақ өтініш беруші жауап алмаған жағдайда;

басқа да кемшіліктер көрсетіледі, кезінде жіберілген алдыңғы өтінішін қарау және шешу;

3-1) онлайн-қабылдау – субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

4) өтініш — өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша не электрондық құжат нысанында, бейнеконференцбайланыс, видеообращения ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу;

5) субъектілері, өтінішті қарайтын, (бұдан әрі — субъектілер) — мемлекеттік органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу құқығы бар мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері өздерінің құзыретіне сәйкес, сондай-ақ ірі кәсіпкерлік субъектілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді);

6) өтінішті есепке алу — өтінішті тіркеу, мәліметтерді қабылдау және қарау жөніндегі және оларды көрсету туралы», » мемлекеттік құқықтық статистикалық есептілік;

7) өтінішті қабылдау — субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

8) өтінішті қарау — субъектінің, лауазымды тұлға өз құзыреті шегінде тіркелген өтініш бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес;

9) өтінішті тіркеу — ақпараттық есепке алу құжатында өтініштің мазмұны бойынша қысқаша деректерді беру және тіркеу нөмірін және келіп түскен әрбір өтінішке;

10) өтінім — өтініш тұлғалар туралы қызықтыратын мәселелері бойынша ақпарат беру жеке немесе қоғамдық сипаттағы;

11) ұсыныс — ұсыныс адамның заңдарды жетілдіру мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік органдардың қызметін, қоғамдық қатынастарды дамыту, жақсарту, әлеуметтік-экономикалық және өзге де қызметі салаларын мемлекет және қоғам;

12) үн қосу — өрнек тұлға өзінің көзқарасын мемлекет жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатқа, сондай-ақ қоғамдық сипаттағы оқиғалар мен құбылыстарға;

13) шағым — адамның қалпына келтіру немесе қорғау, бұзылған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін және оның немесе басқа да тұлғалардың, жою туралы заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігіне, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін өзі басқару органдарының, заңды тұлғалардың мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу өтініштері бойынша ірі кәсіпкерлік субъектілерінің, жеке және заңды тұлғалардың шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ олардың заңсыз шешімдерінің күшін жою.

Ескерту. 1-бап алып тасталды-ҚР үкіметінің 10.02.2011 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
2-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасы қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

1. Қазақстан Республикасының заңнамасы өтініштерін қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы.

2. Егер халықаралық шартта, Қазақстан Республикасы бекіткен өзге де ережелер белгіленсе белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

1. Осы Заңның күші жеке және заңды тұлғалардың өтініштер берген субъектілер мен лауазымды тұлғаларға, өтініштерді қарайтын.

2. Осы Заңның күші жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында, әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу заңдарында, Қазақстан Республикасы.

2-1. Шағымдарды қарау мерзімдері мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді «мемлекеттік көрсетілетін қызметтер Туралы».

2-2. Осы Заңның қоспағанда, 2-тармағының, 7-бабының 12) тармақшасын, 15-бабы және 16-бабы қолданылмайды байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен, бар ғана, ақпарат беру туралы сауал алынған немесе құрылған субъектілері, реттелетін Туралы «Қазақстан Республикасының Заңында»ақпаратқа қол жеткізу.

2-3. Шағымдарды қарау тәртібі, мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады осы Заңда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік сатып алу туралы.

2-4. Тәртібі мәселелері бойынша шағымдарды қарау, салық салу және кедендік реттеу жүзеге асырылады, осы Заңға сәйкес белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, салық және кеден заңдарында, Қазақстан Республикасы.

3. Заңды тұлғалар ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу, ұсыну мәселелері бойынша өтініштерді қарайды, көрсетілген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) осы Заңға сәйкес, егер заңдармен өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы.

Ескерту. 3-бап алып тасталды-ҚР 15.04.2013 n 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 404-Iv (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2016 № 26-IV (қолданысқа 01.07.2017).
4-бап. Осы Заңның принциптері

Негізгі принциптері реттеу қарауға байланысты құқықтық қатынастарды жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін болып табылады:

1) заңдылық;

2) өтініштерге қойылатын талаптардың бірыңғайлылығы;

3) кепілдік сақтау, азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін жеке және заңды тұлғалар;

4) пен сөзбұйдалық көріністеріне жол өтініштерін қарау кезінде төрешілдік;

5) жеке және заңды тұлғалардың теңдігі;

6) ашықтық субъектілер мен лауазымды тұлғалар қызметінің өтініштерді қарау кезінде.

5-бап. Қарауға жатпайтын өтініштер

1. Мыналар қарауға жатпайды:

1) иесі бүркемеленген өтініш, жағдайларды қоспағанда, еңбек шарты тоқтатылған кезде сіз туралы мәліметтер бар және дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы не мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке төнетін және ол дереу жолдануға жатады мемлекеттік органдар олардың құзыретіне сәйкес;

2) өтініш, мәселенің мәні баяндалмаған өтініш.

2. Егер негіз болған жағдайлар өтінішті қараусыз қалдыруға, кейіннен жойылса, субъект немесе лауазымды тұлға аталған өтінішті қайта қарауға міндетті.

Ескерту. 5-бап өзгеріс енгізілді-ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
6-бап. Жазбаша өтініштерге талаптар, видеообращению және бейнеконференциялық байланыс

Ескерту. Тақырыбы-бабының 6-бап жаңа редакцияда-ҚР 24.11.2015 № 419-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

1. Өтініші субъектіге немесе лауазымды тұлғаның құзыретіне өтініште қойылған мәселелерді шешу.

2. Жеке тұлғаның өтінішінде оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты, жеке сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), пошталық мекенжайы, заңды тұлғаның – оның атауы, пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі. Болуы тиіс-жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі.

4. Өтініш беру тәртібі бейнеконференцбайланыс арқылы немесе видеообращения жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдардың басшыларына және олардың орынбасарларына анықталады ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган.

Ескерту. 6-бап алып тасталды-ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
7-бап. Қабылдау, тіркеу және есепке алу жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

1. Берілген арыз-шағымдар белгіленген тәртіппен осы Заңда, міндетті түрде қабылдануға, тіркелуге, есепке алынуға және қаралуға тиіс.

Өтінішті қабылдаудан бас тартуға тыйым салынады.

2. Есепке алу жеке және заңды тұлғалардан түсетін мемлекеттік органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, мемлекет жүз пайыз қатысатын белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады жүзеге асыратын мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде статистикалық қызметті құқықтық статистика және арнайы есепке алу.

Өтініштері есепке алуға жатпайды » жеке және заңды тұлғалардың келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі өтініштерді қоспағанда, 3) — тармақшасында көзделген-бабы 1-тармағының 4 Бабы, Қазақстан Республикасының «мемлекеттік көрсетілетін қызметтер Туралы».

3. Жеке жауапкершілік өтініштерімен жұмысты ұйымдастыру, жеке және заңды тұлғалардың қабылдау, тіркеу және есепке алу көтереді субъектілердің басшылары мен лауазымды тұлғалар.

4. Жүгіну өкілі арқылы енгізілуі мүмкін жеке немесе заңды тұлғалар. Өкілдікті ресімдеу белгіленген тәртіппен жүргізіледі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында.

5. Жеке және заңды тұлғалардың жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелер бойынша және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба тәртібімен қарауға жатады, осы Заңда белгіленген.

6. Келіп түскен өтініш, субъект немесе лауазымды тұлғаның құзыретіне кірмейтін мәселелерді шешу, мерзімі үш жұмыс күнінен кешіктірмей келіп түскен күннен бастап субъектіге немесе лауазымды адамға тиісті субъектілерге жіберіледі де ол туралы арыз иесіне хабарланады.

Осы тармақтың талабы қолданылмайды ірі кәсіпкерлік субъектілері.

Ескерту. 7-бап алып тасталды-ҚР үкіметінің 10.02.2011 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 n 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
8-бап. Өтінішті қарау мерзімдері

1. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның қарау үшін талап етілмейді ақпарат алу үшін өзге субъектілерден, лауазымды тұлғалардан не жергілікті жерге барып тексеру қаралады күнтізбелік он бес күн ішінде келіп түскен күннен бастап субъектіге, лауазымды адамға беріледі.

2. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның қарау үшін қажет ақпарат алу үшін өзге субъектілерден, лауазымды тұлғалардан не жергілікті жерге барып тексеру қаралады және ол бойынша шешім қабылданады күнтізбелік отыз күннен бастап субъектіге, лауазымды тұлғаға түскен.

Сол жағдайларда қажет болған кезде қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу, қарау мерзімі отыз күнтізбелік күн ішінде, бұл туралы өтініш берушіге күнтізбелік үш күн ішінде күннен бастап қарау мерзімі ұзартылған.

3. Өтініш бойынша қарау мерзімін ұзартады субъектінің басшысы немесе оның орынбасары.

4. Егер өтініште баяндалған ұзақ мерзімді талап етсе, онда өтініш қосымша бақылауға қойылады түпкілікті орындалғанға дейін, бұл туралы өтініш берушіге күнтізбелік үш күн ішінде шешім қабылданған күннен бастап.

5. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленуі мүмкін өтініштерді қараудың өзге де мерзімдері.

Ескерту. 8-бап өзгеріс енгізілді-ҚР Конституциялық Заңымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
9-бап. Қарау жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

1. Субъектілер мен лауазымды тұлғалар өз құзыреті шегінде:

1) қамтамасыз етеді, объективті, жан-жақты және уақытылы қарау, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, қажет болған жағдайда олардың қатысуымен;

2) бағытталған шараларды қабылдайды қалпына келтіру бұзылған құқықтары мен бостандықтарын жеке және заңды тұлғалар;

3) хабардар туралы өтініш берушілерді олардың өтініштерін қарау нәтижелері мен қабылданған шаралар;

4) хабардар етеді өтінім берушілерді жіберу туралы олардың өтініштерін қарау үшін басқа субъектілерге немесе лауазымды тұлғаларға қарауға жіберілгені туралы хабарлайды.

2. Актілер, құжаттар мен басқа да материалдар өтініштерді қарау үшін маңызы бар қоспағанда, мемлекеттік құпиясы немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны ұсынылады күнтізбелік он бес күн ішінде өтініш келіп түскен күннен бастап субъектілерге немесе лауазымды тұлғаларға тікелей қарайтын.

Өтініш об ущемлении құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін жеке және заңды тұлғалар туралы, сандаған немесе дөрекі заң бұзушылықтар болуы мүмкін жергілікті жерге барып тексерілуі субъект басшысының тапсырмасы бойынша.

3. Өтініштерді қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

1) өтінішті толық немесе ішінара қанағаттандыру;

2) өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы осындай шешім қабылдауды негіздей отырып;

3) өтініштің мәні бойынша түсінік беру;

4) өтінішті қарауды тоқтату туралы.

4. Бірнеше өтініш келіп түскен кезде бір және сол мәселе бойынша мүддесі үшін бір және сол тұлғаның бірінші өтініш ретінде тіркеледі негізгі жүгіну, ал келесілері негізгі өтінішке қоса тіркеледі және бір өтініш ретінде қаралады хабардар ете отырып, өтініш берушілерді оларды шешудің нәтижелері туралы есептелетін белгіленген мерзім шегінде күннен бастап және бірінші өтініш келіп түскен.

Ескерту. 9-бап өзгеріс енгізілді-ҚР Конституциялық Заңымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
10-бап. Өтініштерге берілетін жауаптар

1. Өтініштерге келген жауаптар болуы керек, мазмұны бойынша негізделген және дәлелді, мемлекеттік тілде немесе өтініш беру тілінде сілтеме жасай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасы, нақты деректерді қамтуға тиіс, теріске шығаратын немесе растайтын дәлелдер өтініш берушінің құқықтарын түсіндіре отырып, қабылданған шешімге шағым беру.

2. Болмаған жағдайда, қандай да бір ұсынымдар, талаптар, өтінішхаттар, өтініш өтініштер назарға алынады және шығарылады, іс субъектінің басшысы немесе оның орынбасары.

11-бап. Өтініштерді қарауды тоқтату

1. Өтініштерді қарау тоқтатылады, егер қайта жасалған өтініштерде жаңа дәлелдер немесе жаңадан анықталған мән-жайларды, ал алдыңғы өтініштегі материалдарда өтінішті тексеру материалдары толық болса және арыз берушілерге белгіленген тәртіппен жауаптар берілсе.

2. Өтініштерді қарауды тоқтату туралы шешімді қабылдайды субъектінің басшысы немесе оның орынбасары.

Ескерту. 11-бап өзгеріс енгізілді-ҚР Конституциялық Заңымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
12-бап. Шешімдеріне шағым, өтініштер қарау нәтижелері бойынша қабылданған

Шағым іс-әрекет (әрекетсіздік), — лауазымды адамдарға, сондай-ақ субъектінің шешімдеріне шағым жоғары тұрған лауазымды тұлғаға немесе субъектіге, бағыныстылық тәртібі бойынша үш айдан кешіктірмей берілген жеке немесе заңды тұлғаға белгілі болған туралы іс-әрекет жасағаны не шешім қабылдағаны тиісті субъектінің немесе лауазымды тұлға. Шағымдану үшін өтіп кеткен мерзім үшін субъектінің немесе лауазымды тұлғаның шағымды қараудан бас тартуға. Мерзімнің өту себептері анықталады және шағымды мәні бойынша қарау кезінде және негіздерінің бірі болып табылуы мүмкін және шағымды қанағаттандырудан бас тартуға.

Болмаған жағдайда жоғары тұрған лауазымды тұлға немесе субъект не арыз беруші қабылданған шешіммен келіспеген өтініш сотқа.

Беру тәртібі және шағымды қарау-әрекеттер (әрекетсіздік), — лауазымды адамдарға, сондай-ақ актілері (шешімдері) мемлекеттік органдардың Заңмен белгіленеді, Қазақстан Республикасының «әкімшілік рәсімдер Туралы».

Ескерту. 12-бап алып тасталды-ҚР 29.10.2015 № 376-V заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
13-бап. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін

1. Мемлекеттік органдардың басшылары, жергілікті өзін өзі басқару органдарының және олардың орынбасарлары азаматтарды жеке қабылдау жүргізуге міндетті және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін айына кемінде бір рет қабылдау кестесіне сәйкес, тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін.

2. Қабылдау жұмыс орны бойынша өткізілуге тиіс белгіленген және олардың назарларына жеткізілген жеке және заңды тұлғалардың күндері және сағаттары.

3. Егер өтініш рұқсат берілуі мүмкін лауазымды тұлға қабылдау кезінде, ол жазбаша нысанда баяндалады және онымен жұмыс жүргізілуде жазбаша ӛтініш ретінде.

14-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

Жеке немесе заңды тұлға өтініш берген құқығы бар:

1) беруге қосымша құжаттар мен материалдар өз өтінішін растау не оларды талап ету туралы сұрауға;

2) жастағы екі кішкентай балам бар.

3) материалдарымен танысуға, өзінің өтінішін қарауға байланысты, өтінішті қарауға қатысуға, егер сіз басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын;

4) дәлелді жауап жазбаша немесе ауызша түрде қабылданған шешім туралы;

5) өтеуді талап етуге нәтижесі болса, өтініштерді қараудың белгіленген тәртібін бұзу;

6) іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) лауазымды тұлғалардың не өтініш бойынша қабылданған шешімге;

7) өтінішхат беруге құқығы бар, өтінішті қарауды тоқтату туралы көзделген жағдайларды қоспағанда, салық және кеден заңдарында, Қазақстан Республикасы.

Ескерту. 14-бап толықтырылды ҚР 21.07.2011 № 467-IV (01.01.2012 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2016 № 26-IV (қолданысқа 01.07.2017).
15-бап. Субъектілердің және лауазымды тұлғалардың

1. Субъектілердің, лауазымды тұлғалардың құқығы бар:

1) мемлекеттік органдардан белгіленген тәртіппен қарау үшін қажетті ақпаратты;

2) сотқа тартқан шығындарды өндіріп алу туралы өтініштерді тексеруге байланысты көрінеу жалған мәліметтерден тұратын.

2. Субъектілер мен лауазымды тұлғалар:

1) қабылдау және қарау жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы Заңда;

2) заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;

3) қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды;

4) хабарлау және » жеке және заңды тұлғаларға қабылданған шешімдер туралы жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында;

5) жолын кесу ізге түсу жеке тұлғалардың, соның ішінде заңды тұлғаның мүддесін танытушы, олардың отбасы мүшелеріне байланысты өтініш беруіне субъектілерге және лауазымды тұлғаларға айтылған сыннан олардың қызметін не қорғау мақсатында құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін;

6) жіберуге шағымды қарау лауазымды адамдарға, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын;

7) тексеру жүргізуді жүктеу жағдайларын болғызбауға адамдар бар деп ұйғаруға негіздері болса, олар мәселені объективті шешуге мүдделілік;

8) жол бермеуге өтініштер жеке және заңды тұлғалардың зиян келтіретін тұлғаға, оның берген немесе оның мүддесі үшін ол қабылданды;

9) мәліметтерді жария етпеуге жеке өмірі туралы жеке тұлғалардың, соның ішінде заңды тұлғаның мүддесін танытушы, олардың келісімінсіз немесе мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді не заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын деректердің анықталуына жол бермеуге жеке тұлғаның жеке басы туралы өтінішке қатысы жоқ;

10) талдауға және қорытуға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, олардағы сын ескертпелерді мақсатында қоғамдық пікірді зерделеуге жұмысын жетілдіру және шағымдарын туғызатын себептерді жою жеке және заңды тұлғалар;

11) жүйелі түрде тексеру жөніндегі жұмыстың жай-күйін қарауға жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін;

12) беруге мемлекеттік құқықтық статистикалық ақпаратты саны туралы түскен өтініштер және оларды қарау нәтижелері туралы белгіленген мерзімде және көлемде жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген статистикалық есептілікті өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу. Осы тармақшаның талабы қолданылмайды ірі кәсіпкерлік субъектілері.

Ескерту. 15-бап алып тасталды-ҚР үкіметінің 10.02.2011 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
16-бап. Іс қағаздарын жүргізу бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері

Өтініштері бойынша іс жүргізу жеке тұлғалардың өтініштері бойынша іс қағаздарын жүргізу, заңды тұлғаларды мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару, заңды тұлғалар мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алудың басқа түрлерінен бөлек жүргізіледі іс жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы, ірі кәсіпкерлік субъектілері ішкі регламентке сәйкес іс қағаздарын жүргізу.

Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда-ҚР үкіметінің 10.02.2011 № 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
17-бап. Заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін әкеп соғады жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес.

18-бап. Қолданысқа енгізілу тәртібін осы Заңның

1. Осы Заң алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

2. Күші жойылды деп танылсын (Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы, 19 маусым 1995 ж. N 2340 «азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі Туралы» (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 9-10, 71-құжат).

Қарау тәртібі туралы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

Осы Заң қоғамдық қатынастарды реттейді, мен қарауға байланысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін іске асыру және қорғау мақсатында олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін.

1-бап. Пайдаланылатын негізгі ұғымдар осы Заңда

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) арыз — адамның іске асыруға жәрдемдесу туралы, оның құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын немесе хабарлама туралы заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, жұмысындағы кемшіліктер субъектілерінің, өтініштерді қарайтын, лауазымды адамдардың, не олардың қызметіне сын;

1-1) бейнеконференциялық байланыс — байланыс қызметі пайдалана отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды интерактивті қарым-қатынас бірнеше шалғайдағы абоненттердің нақты уақыт режимінде алмасу мүмкіндігі бар аудио — және видеоинформацией;

1-2) жолдау — өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу в видеоформате жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

2) иесі бүркемеленген өтініш — ол бойынша авторлығын белгілеу мүмкін емес, жоқ, қолы, соның ішінде электрондық цифрлы қолы қойылмаған, өтініш берушінің пошталық мекенжайы;

3) қайта жасалған өтініш — келіп түскен бір және сол тұлғадан бір және сол мәселе бойынша екі реттен кем емес, мұнда:

шағым бойынша қабылданған шешімге өтініші;

туралы хабарланады және уақтылы қарау егер бұрын жіберілген өтініштің оның түскен уақытынан белгіленген қарау мерзімі өтіп кетсе, бірақ өтініш беруші жауап алмаған жағдайда;

басқа да кемшіліктер көрсетіледі, кезінде жіберілген алдыңғы өтінішін қарау және шешу;

3-1) онлайн-қабылдау — субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асырылатын Мемлекеттік корпорациясы «азаматтарға арналған Үкімет»;

4) өтініш — өтінішті қарайтын субъектіге немесе лауазымды тұлғаға жіберілген жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша не электрондық құжат нысанында, бейнеконференцбайланыс, видеообращения ұсыныс, арыз, шағым, сауал немесе үн қосу;

5) субъектілері, өтінішті қарайтын, (бұдан әрі — субъектілер) — мемлекеттік органдар, жергілікті өзін өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу құқығы бар мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері өздерінің құзыретіне сәйкес, сондай-ақ ірі кәсіпкерлік субъектілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді);

6) өтінішті есепке алу — өтінішті тіркеу, мәліметтерді қабылдау және қарау жөніндегі және оларды көрсету туралы», » мемлекеттік құқықтық статистикалық есептілік;

7) өтінішті қабылдау — субъектінің, лауазымды тұлғаның қабылдау бойынша жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

8) өтінішті қарау — субъектінің, лауазымды тұлға өз құзыреті шегінде тіркелген өтініш бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес;

9) өтінішті тіркеу — ақпараттық есепке алу құжатында өтініштің мазмұны бойынша қысқаша деректерді беру және тіркеу нөмірін және келіп түскен әрбір өтінішке;

10) өтінім — өтініш тұлғалар туралы ақпарат беру

қызықтыратын сұрақтар бойынша жеке немесе қоғамдық сипаттағы;

11) ұсыныс — ұсыныс адамның заңдарды жетілдіру мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік органдардың қызметін, қоғамдық қатынастарды дамыту, жақсарту, әлеуметтік-экономикалық және өзге де қызметі салаларын мемлекет және қоғам;

12) үн қосу — өрнек тұлға өзінің көзқарасын мемлекет жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатқа, сондай-ақ қоғамдық сипаттағы оқиғалар мен құбылыстарға;

13) шағым — адамның қалпына келтіру немесе қорғау, бұзылған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін және оның немесе басқа да тұлғалардың, жою туралы заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігіне, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін өзі басқару органдарының, заңды тұлғалардың мемлекет жүз пайыз қатысатын не ұсынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) талаптарына сәйкес мемлекеттік тапсырыс және (немесе) мемлекеттік сатып алу өтініштері бойынша ірі кәсіпкерлік субъектілерінің, жеке және заңды тұлғалардың шарт жасасқан жеткізуге (орындауға, көрсетуге) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ олардың заңсыз шешімдерінің күшін жою.